جهت انتقال دامنه خود به پویاسازان ، ابتدا شما می بایست اطلاعاتی را درخصوص دامنه خود به دست آورید.

جهت کسب اطلاعات مورد نیاز می توانید از دامنه خود whois بگیرید.

پس از گرفتن  whois لطفا به موارد زیر توجه فرمایید :

الف – رجیسترر دامنه

ب – تاریخ انقضای دامنه

ج – وضعیت دامنه

د – فعال بودن و یا غیر فعال بودن ID Protect

شرایط انتقال دامین به صورت زیر میباشد:

-          حداقل ۱۰ روز به تاریخ انقضاء دامین مانده باشد.

-          در صورت تمدید یا ثبت دامین باید ۶۰ روز از تاریخ ثبت و یا تمدید دامین گذشته باشد .

-          دامین قفل نباشد.

-          ادرس ایمیل ادمین در هوئیز دامین قابل چک کردن باشد.

-          دریافت کد انتقال از شرکت ثبت کننده.

-            id protect بر روی دامین فعال نباشد

-          در اطلاعات هوئیز نام ایران ، ۰۰۹۸ یا ir نباشد.

چنانچه شرکت ثبت کننده ی دامین همانند پویاسازان با شرکت ریجیسترر enom  کار کنند شما میبایست دامین را push  کنید.

Add Feedback