قوانين ثبت دامنه ir.

ثبت دامنه با نامهای ايران، اسامی استانها، شهرستان ها و شهرها و کد آنها ممنوع می باشد

ثبت دامنه با اسامی ملی مانند نام مشاهير، اماکن عمومی و وقايع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز می باشد .
ارائه آدرس دقيق پستی و کد پستی 10 رقمی جهت ثبت دامنه الزامی می باشد
.

قوانين ثبت دامنه co.ir . :
کليه قوانين مندرج در بخش دامنه
ir . صادق می باشد اين دامنه مخصوص شرکتهای تجاری ثبت شده بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی شرکت الزامی می باشد .

قوانين ثبت دامنه net.ir . :
کليه قوانين مندرج در بخش دامنه
ir . صادق می باشد اين دامنه مخصوص شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز ISP الزامی می باشد .

قوانين ثبت دامنه org.ir . :
کليه قوانين مندرج در بخش دامنه
ir . صادق می باشد اين دامنه مخصوص شرکتهای غير انتفاعی، انجمن های علمی، موسسات بين المللی ثبت شده و ... بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی موسسه الزامی می باشد .

قوانين ثبت دامنه ac.ir . :
کليه قوانين مندرج در بخش دامنه
ir . صادق می باشد اين دامنه مخصوص موسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارائه کپی مجوز مذکور الزامی می باشد .

قوانين ثبت دامنه sch.ir . :
کليه قوانين مندرج در بخش دامنه
ir . صادق می باشد اين دامنه مخصوص مدارس، موسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد .

قوانين ثبت دامنه gov.ir . :
کليه قوانين مندرج در بخش دامنه
ir . صادق می باشد اين دامنه مخصوص بخش های اجرايي موسسات و وزارتخانه های جمهوری اسلامی بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد .

قوانين ثبت دامنه id.ir . :


کليه قوانين مندرج در بخش دامنه
ir . صادق می باشد اين دامنه مخصوص اشخاص حقيقی تابع کشور ايران بوده و ارائه تصوير شناسنامه متقاضی الزامی می باشد

Add Feedback