از چه زمان می توانید دامنه ثبت شده خود را تمدید نمایید؟

از هر زمان که اراده نمایید می توانید اقدام به تمدید دامنه خود نمایید. با تمدید دامنه از تاریخ انقضا به تعداد سال موردنظر اعتبار به دامنه افزوده می شود.

Add Feedback