برای ثبت دامین .ir نیاز به نیک هندل یا شناسه ایرنیک دارید ، ایجاد نیک هندل به منزله ی عضو شدن در سایت نیک و ثبت دامین آی آر می‌باشد.

Add Feedback