انواع شناسه‌های کاربری درnic

انواع شناسه ها به صورت ذیل تعریف شده اند. لطفا از میان شناسه ها با توجه به موارد مورد نیاز خود ، گزینه مناسب را انتخاب نمایید

-          شناسهٔ شخص حقیقی

-          شناسهٔ شرکت، مؤسسه یا نهاد غیردولتی

-          شناسهٔ وزارتخانه، سازمان یا شرکت دولتی

-          شناسهٔ مرکز آموزشی و پژوهشی

-          شناسهٔ محدود

 

-          شخص حقیقی

صاحبان این نوع شناسه فقط می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های زیر معرفی شوند :

1)

1)      .id.ir

2)      .ایران

3)      .ir

 

-          شرکت، مؤسسه یا نهاد غیردولتی

تمامی شرکت‌ها (اعم از مسولیت محدود، سهامی عام و …)، موسسات، انجمن‌ها، نشریات و روزنامه‌ها و کلیه اشخاص حقوقی که در سازمان ثبت شرکت‌ها، اتحادیه صنفی یا سازمان ثبت اسناد رسمی کشور به ثبت رسید‌ه‌اند و شماره ثبتی دارند.صاحبان این نوع شناسه فقط می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های زیر معرفی شوند :

1)      .ir

2)      ‏.ایران

3)      .co.ir

4)      .org.ir

5)      .net.ir

 

-          وزارتخانه، سازمان یا شرکت دولتی

تمامی سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به قوای سه‌گانه.صاحبان این نوع شناسه فقط می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های زیر معرفی شوند :

1)      .ir

2)      ‏.ایران

3)      .gov.ir

4)      .co.ir

 

-          مرکز آموزشی و پژوهشی

تمامی سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی، آموزشی، دانشگاهی، مدارس و کلیه اشخاص حقوقی که از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دارند.صاحبان این نوع شناسه فقط می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های زیر معرفی شوند :

1)      .ir

2)      ‏.ایران

3)      .sch.ir

4)      .ac.ir

5)      .org.ir

Add Feedback