آیا برای انتقال Domain به شرکت پویاسازان به غیر از هزینه یکسال تمدید، هزینه دیگری هم باید بپردازم؟

خیر. ما از شما برای انتقال نام دامنه تان هزینه ای دریافت نخواهیم کرد هزینه ای که پرداخت می نمایید تنها جهت تمدید یکساله دامین شما می باشد.

Add Feedback