ایا دامین های ای ار دارای کنترل پنل میباشد؟

در صورتی که شناسه ی نیک را از طریق پویاسازان ایجاد کنید از سمت نیک و پویاسازان برای ورود به نیک پسورد ارسال نمیشود.

تنها کنترل پنل اختصاصي دامنه هاي آي آر توسط شرکت پوياسازان فناوري اطلاعات راه اندازي شد. در اين کنترل پنل امکان تغيير DNS هاي دامنه وجود دارد. دقت داشته باشيد براي استفاده از اين امکان بايد رابط فني و نماينده دامنه هاي خود را po114-irnic انتخاب نماييد. هر شخصي مي تواند با ايجاد اين تغييرات از اين کنترل پنل استفاده نمايد و نيازي به اين نيست که دامنه نزد پوياسازان ثبت و يا تمديد شده باشد. براي ورود به کنترل پنل و دريافت رمز عبور کنترل پنل از www.todaypanel.ir اقدام نماييد .

 

Add Feedback