نمایش خطا(display_errors)

زمانی که سایت شما خطا نمیدهد و یا صفحه سفید نمایش داده میشود شما نیاز دارید نمایش خطا فعال باشد.
برای فعال کردن و یا غیر فعال کردن نمایش خطا ابتدا وارد کنترل پنل هاست خود شوید سپس به قسمت MultiPHP INI Editor بروید.
 
در صفحه باز شده از منو سمت چپ اسم سایت خود را انتخاب کنید.سپس نمایش خطا را فعال و یا غیر فعال کنید.

Add Feedback