نحوه دریافت کد انتقال جهت انتقال به شرکت دیگر به چه صورت می باشد؟

ابتدا وارد سایت پویاسازان شده  (Pouyasazan.org ) پرتال کاربران را انتخاب کرده و باوارد کردن اطلاعات، وارد پنل کاربری خود در سایت پویاسازان خواهید شد. و از قسمت مدیریت سرویس / دامین، در مقابل نام دامین مورد نظر، روی علامت setting (چرخ دنده)کلیک کرده و از طریق گزینه ی دریافت کد انتقال، اقدام به دریافت کد انتقال نمایید.

Add Feedback