نحوه دریافت کد انتقال جهت انتقال به شرکت دیگر به چه صورت می باشد؟

ابتدا وارد سایت پویاسازان شده  (Pouyasazan.org ) پرتال کاربران را انتخاب کرده و با وارد کردن اطلاعات، وارد پنل کاربری خود در سایت پویاسازان خواهید شد. و از قسمت مدیریت سرویس / دامین، در مقابل نام دامین مورد نظر، روی علامت setting (چرخ دنده)کلیک کرده و از طریق گزینه ی دریافت کد انتقال، اقدام به دریافت کد انتقال نمایید.

قوانین جدید انتقال:(دقت داشته باشید این قوانین ممکن است تغییر داشته باشند و نیاز است قبل از انتقال با بخش فروش در ارتباط باشید)

1)اگر هویز تغییر کند.

2)اگر دامین منتقل شده باشد .

3)اگر دامین تازه ثبت و یا تمدید شده باشد.

اگر هر کدام از این موارد انجام شده باشد باید تا 60 روز منتظر باشید پس از آن میتوانند دامین را منتقل کنید.

Add Feedback