نحوه بازگشایی قفل دامین در سایت پویاسازان به چه صورت می باشد؟

ابتدا وارد سایت پویاسازان شده  (Pouyasazan.org ) پرتال کاربران را انتخاب کرده و باوارد کردن اطلاعات، وارد پرتال کاربری خود در سایت پویاسازان خواهید شد. و از قسمت مدیریت سرویس / دامین، در مقابل نام دامین مورد نظر، روی علامت setting (چرخ دنده)کلیک کرده و از طریق گزینه ی بازگشایی، اقدام به باز کردن قفل دامین نمایید.

Add Feedback