نحوه ی واگذاری دامین بین کاربران در شرکت پویاسازان به چه صورت می باشد؟

ابتدا وارد سایت پویاسازان شده  pouyasazan.org پرتال کاربران را انتخاب کرده و باوارد کردن اطلاعات، وارد پنل کاربری خود در سایت پویاسازان خواهید شد. و از قسمت مدیریت سرویس / دامین، در مقابل نام دامین مورد نظر، روی علامت  چرخ دنده کلیک کرده و از طریق گزینه ی واگذاری سرویس به کاربر دیگر، اقدام به واگذاری دامین نمایید. به اینصورت که با وارد کردن آدرس ایمیل شخص دریافت کننده و در ادامه با زدن تیک گزینه ی (با انتقال سرویس دامین ( دامنه ).......... به شناسه کاربری........با مشخصات زیر موافق هستم) روند واگذاری را به اتمام برسانید.

Add Feedback