نحوه ی تغییر اطلاعات کاربری دامین در سایت پویاسازان به چه صورت می باشد؟

ابتدا وارد سایت پویاسازان شده و پرتال کاربران را انتخاب کرده و با وارد کردن اطلاعات، وارد پرتال کاربری خود در سایت پویاسازان خواهید شد. و از قسمت اطلاعات کاربر/مشخصات فردی اقدام به تغییر اطلاعات کاربری نمایید.

Add Feedback