آیا امکان داشتن ایمیل بدون خرید هاست و تنها با خرید دامین در سایت پویاسازان وجود دارد؟

بله، از طریق Todaypanel.com و از قسمت Email forwarding می توانید آدرس ایمیل تحت نام دامین خود تعریف نمایید. توجه داشته باشید که این ایمیل جنبه مجازی دارد که قابل فوروارد کردن بر روی آدرس ایمیلهای موجود می باشد.

Add Feedback