قوانین تمدید دامین های .Ir به چه صورت می باشد؟

در طول مدت زمانی که دامین فعال است میتوان اقدام به تمدید دامین نمود، تاریخ تمدید دامین دقیقا از زمان انقضای دامین محاسبه می شود.

در صورتیکه دامین منقضی شده باشد، حداکثر تا 30 روز می توان اقدام به تمدید دامین نمود در صورتیکه بیش از 30 روز از انقضای دامین گذشته باشد، دامین به حالت قفل شده (Locked) خواهد رفت که هزینه ای معادل هزینه تمدید دامین جهت بازگشایی، علاوه بر هزینه ی تمدید دامین باید پرداخت گردد.

در صورت عدم تمدید دامین به مدت 60 روز پس از تاریخ انقضا، دامین مربوطه آزاد خواهد شد.

هزینه ی تمدید دامین دقیقا معادل هزینه ی ثبت دامین می باشد.

Add Feedback