در صورت عدم تایید دامین توسط Nic چه اقداماتی باید انجام داد؟

در اینصورت می توانید ایمیلی به Sales@pouyasazan.org ارسال نموده و مراتب را به بخش فروش شرکت پویاسازان اطلاع دهید. در این حالت مبلغ به حساب کاربری شما در سیستم پویاسازان برگشت خواهد شد.

Add Feedback