در صورت عدم تایید دامین توسط Nic چه اقداماتی باید انجام داد؟

مبلغ به صورت خودکار 1 الی 72 ساعت پس از عدم تایید دامین توسط ایرنیک به اکانت شما در سایت پویاسازان بازگشت داده خواهد شد همچنین  شما میتوانید جهت بررسی بیشتر کارشناسان پویاسازان، ایمیلی به Sales@pouyasazan.org ارسال نموده و مراتب را به بخش فروش شرکت پویاسازان اطلاع دهید.

Add Feedback