نحوه ی دستیابی به ایمیل آدرسهای تعریف شده در Plesk به چه صورت است؟

- از طریق آدرس کنترل پنل مربوط به هاست که پس از خرید، به ایمیل اکانت شما ارسال شده است، وارد کنترل پنل هاست شوید.

 Username - و password را وارد نموده و دکمه Login را کلیک نمایید.

- وارد قسمت mail شده و Email addresses را کلیک نمایید. لیست کلیه آدرس ایمیلهای تعریف شده، در این قسمت قابل دسترس می باشد.

Add Feedback