نحوه ی حذف یک آدرس ایمیل در Plesk به چه صورت می باشد؟

- از طریق آدرس کنترل پنل مربوط به هاست که پس از خرید، به ایمیل اکانت شما ارسال شده است، وارد کنترل پنل هاست شوید.

- Username و password را وارد نموده و دکمه Login را کلیک نمایید.

- وارد قسمت mail شده و Email addresses را کلیک نمایید. لیست کلیه آدرس ایمیلهای تعریف شده، در این قسمت قابل دسترس می باشد.

- آدرس ایمیل مورد نظر را انتخاب و با دکمه Remove آن را حذف نمایید.

Add Feedback