چگونگی تغییر نام فایل و فولدر در File Manager

ابتدا از طریق آدرس کنترل پنل که پس از خرید هاست به آدرس میل شما ارسال شده است وارد کنترل پنل هاست خود شوید.حال مراحل را به صورت زیر انجام دهید:

-          روی گزینه websites & domains کلیک نمایید.

-          روی گزینه File manager کلیک نمایید.

-          وارد پوشه httpdocs شوید.

-          فایل یا فولدر مورد نظر را پیدا نمایید.

-          بر روی آیکون مورد نظر کلیک نمایید.


و سپس نام فایل خود را تغییر دهید.


Add Feedback