چگونگی تنظیمات Virtual Directory:

با استفاده از این گزینه شما میتوانید برای یک مسیر خاص و طولانی یک نام اختصاص داده و در برنامه برای سهولت کار از آن نام استفاده نمایید.

به طور مثال:اختصاص دادن نام market به مسیر market /httpdocs/img/icons/tabs 

نحوه ایجاد:

ابتدا از طریق آدرس کنترل پنل که پس از خرید هاست به آدرس میل شما ارسال شده است وارد کنترل پنل هاست خود شوید.حال مراحل را به صورت زیر انجام دهید:

-          روی گزینه websites & domains کلیک نمایید.

-          در قسمت Show more وارد شوید.

-          بر روی گزینه vitual directory کلیک نمایید.

-          بر روی گزینه Create New Virtual Directory کلیک نمایید.


 

-          فیلدهای مشخص شده را پر نمایید.

            -         اسم دایرکتوری را تایپ کنید و در نهایت Ok را بزنید.

 


 

 

 

 

Add Feedback