نحوه تنظیم اولویت نام صفحه اول:

ابتدا از طریق آدرس کنترل پنل که پس از خرید هاست به آدرس میل شما ارسال شده است وارد کنترل پنل هاست خود شوید.حال مراحل را به صورت زیر انجام دهید:

-          روی گزینه websites & domains کلیک نمایید.

-          بر روی گزینه vitual directory کلیک نمایید.

-          بر روی Directory properties کلیک نمایید.

-          از قسمت پایین صفحه میتوانید اولویت صفحه اول را با استفاده از up یا down تغییر یا در صورت عدم وجود صفحه اول سایت در لیست از طریق add آن را اضافه و سپس با Up اولویت آن را بالا برد.

 

Add Feedback