تغییر رمز عبور (password) کنترل پنل و Ftp در Cpanel چگونه است؟

ابتدا از طریق آدرس کنترل پنل که پس از خرید هاست به آدرس میل شما ارسال شده است وارد کنترل پنل هاست خود شوید.

-          در قسمت prefrences روی گزینه change password کلیک نمایید.

-          رمز عبور که در حال حاضر دارید را در قسمت old password وارد نمایید.

-          رمز عبور جدید مد نظر خود را در قسمت New password وارد نمایید.

تذکر: دقت داشته باشید برای امنیت بالاتر رمز عبور انتخابی حاوی کلمات مشخص نباشد و در آن از کاراکتر, عدد و حروف کوچک و بزرگ استفاده شود.

شما میتوانید از گزینه Password Generate  برای به دست آوردن یک رمز عبور امن استفاده نمایید.

-          مجدد رمز عبور مورد نظر را در قسمت New Password(again) وارد نمایید.

-          روی گزینه Change your password now کلیک نمایید

Add Feedback