Forward کردن میلها در Cpanel چگونه می باشد؟

ابتدا از طریق آدرس کنترل پنل که پس از خرید هاست به آدرس میل شما ارسال شده است وارد کنترل پنل هاست خود شوید.

-          در قسمت Mail روی گزینه  Forwarders کلیک نمایید.

-          روی گزینه Add Forwarder کلیک نمایید.

-          آدرس ایمیل مورد نظر خود را تایپ نمایید.دقت داشته باشید نام دومین صحیح را از باکس کشویی انتخاب کرده باشید.

یکی از موارد زیر را بر حسب نیاز خود انتخاب نمایید:

1-      برای فوروارد کردن میل, روی گزینه Forward to email address کلیک کنید و میل مقصد مورد نظر خود را تایپ نمایید.

2-      برای دور انداختن میلهایی که نیاز ندارید و ارسال یک Failure Notice  به ارسال کننده گزینه Discard with error to sender را انتخاب نمایید.

شما میتوانید متن میل برگشتی را نیز در فیلد Failure Message (seen by sender) وارد نمایید.

 

-          روی گزینه add forwarder کلیک نمایید.

Add Feedback