Add a Domain Forwarder

این قابلیت اجازه می دهد تمام ایمیل های فرستاده شده به یک دامنه به دامنه دیگر فرستاده شود.

ابتدا از طریق آدرس کنترل پنل که پس از خرید هاست به آدرس میل شما ارسال شده است وارد کنترل پنل هاست خود شوید.

-          در قسمت Mail روی گزینه  Forwarders کلیک نمایید.

-          روی Add domain forwarder کلیک نمایید.

-          نام دومینی که میخواهید میلها به آن Forward شود را وارد مینمایید.

-          روی گزینه Add Domain Forwarder کلیک نمایید.

 

نکته: توجه داشته باشید این گزینه تنها زمانی استفاده دارد که شما میل تعریف شده ای نداشته باشید.

به طور مثال اگر شما بخواهید برای هاست example.com این مورد را فعال نمایید تنها در صورتیکه میل test@example.com  یک میل تعریف نشده باشد میتوان از دومین فوروارد برای آن استفاده کرد.

Add Feedback