Set Up a Default Address (catch-all address)

به این طریق شما میتوانید یک ایمیل را تعریف نمایید به عنوان Default تا گیرنده تمام ایمیلهایی باشه که تعریف نشده هستند.

به طور مثال: ایمیل test@example.com  به عنوان ایمیل Default تعریف شده و ایمیل test2@example.com کلا تعریف نشده است.حال اگر شخصی به Test2@example.com ایمیل ارسال کند این ایمیل در test@example.com دریافت میشود.

ابتدا از طریق آدرس کنترل پنل که پس از خرید هاست به آدرس ایمیل شما ارسال شده است وارد کنترل پنل هاست خود شوید.

-          در قسمت Mail روی گزینه  Default Address کلیک نمایید.

-          دومین مورد نظر را انتخاب میکنید.

-          Discard with error to sender (at SMTP time) : یک ایمیل خطا به ارسال کننده ایمیل ارسال میکند.

-          Forward to email address : ایمیل ارسالی به ایمیلی که تعریف شده است ارسال میشود.

Add Feedback