چگونگی مشاهده ریز مصرف فضا(Disk Space Usage):

ابتدا از طریق آدرس کنترل پنل که پس از خرید هاست به آدرس میل شما ارسال شده است وارد کنترل پنل هاست خود شوید.

-        در قسمت Fileروی گزینه   Disk space Usage  کلیک نمایید.

در این قسمت شما میتوانید مصرف فضا را در هر قسمت از هاست خود مشاهده کنید.

 

Add Feedback