آيا مي توانيم فقط سرویس هاست خود را از پوياسازان دریافت کنید؟

بله - تنها با تغییر DNS های دامنه خود به NS های پوياسازان قادر خواهید بود از سرویس هاستینگ پوياسازان استفاده نمایید.

Add Feedback