نحوه ریستور کردن بک آپ هاست:

ابتدا از طریق آدرس کنترل پنل که پس از خرید هاست به آدرس ایمیل شما ارسال شده است وارد کنترل پنل هاست خود شوید.
  • در قسمت Fileروی گزینه  backup کلیک نمایید.
 در قسمت Partial backups ،قسمت Restore a Home Directory Backup شما می توانید فول بکاپ خود را آپلود و سپس ریستور نمایید.
در صورتی که مایل باشید تنها دیتابیس را ریستور کنید از قسمت Restore a MySQL Database Backup،
ریستور ایمیل ها به تنهایی از قسمت Restore Email Forwarders و یا Restore Email Filters قابل انجام است.
توجه داشته باشید ریستور باید تک تک و جداگانه برای هر قسمت انجام شود.

Add Feedback