نحوه ریستور کردن بک آپ هاست:

ابتدا از طریق آدرس کنترل پنل که پس از خرید هاست به آدرس میل شما ارسال شده است وارد کنترل پنل هاست خود شوید.
  • در قسمت Fileروی گزینه  backup کلیک نمایید.
در انتهای صفحه در قسمت Partial backups شما میتوانید بک آپ های موجود بر روی سیستم لوکال خود را brows کرده و آپلود نمایید.
توجه داشته باشید ریستئر باید تک تک و جداگانه برای هر قسمت انجام شود.

Add Feedback