نحوه ی حذف user مربوط به Password Protect Directories در کنترل پنل Cpanel به چه صورت می باشد؟

  • از طریق آدرس کنترل پنل مربوط به هاست که پس از خرید، به ایمیل اکانت شما ارسال شده است، وارد کنترل پنل هاست شوید.
 
  •  Username و password را وارد نموده و دکمه Login را کلیک نمایید.
 
  • از قسمت securiy بر روی گزینه ی Password Protect Directories کلیک نمایید.
  • جهت حذف user ایجاد شده، user مورد نظر را از  Authorized userانتخاب و دکمه ی delete user را کلیک نمایید.

Add Feedback