نصب کنترل پنل پلسک بر روی سرور مجازی لینوکس

در ابتدا از طریق ssh و با user، root لاگین نمایید:
 
سپس جهت ویرایش فایلها، با دستور زیر اقدام به نصب Nano نمایید( ترجیح ما استفاده از Nano به جای Vi است):
 
 
 
در ادامه کامندهای های زیر را به ترتیب و مطابق شکل اجرا نمایید:
 
برای دانلود در لینوکس لازم است پکیج wget را بر روی سیستم نصب باشد، گر نصب نیست برای نصب از دستور زیر استفاده میکنیم:
 
 
جهت تایید کلید y را تایپ نمایید:
 
پس از اتمام  مراحل نصب، میتوانید با دستور زیر اقدام به دانلود فایل نمایید:
 
قبل از آن از دستور cd برای تغییر مسیر به tmp به صورت زیر استفاده نمایید:
 
 
 
 
 
 
 
سپس با دستور chmod به صورت زیر دسترسی برای اجرای فایل را صادر می کنید:
 
 
 
در مرحله ی بعد جهت نصب فایل، دستور زیر را اجرا نمایید:
 
 
 
 
در اینجا، مراحل به صورت ویزاردی انجام می شود این مورد در زیر مرحله به مرحله به صورت تصویری نمایش داده شده است:
 
 
 
با تایپ کلید  N وارد مرحله بعدی شوید:
 
 
با تایپ کلید  N وارد مرحله بعدی شوید:
 
 
 
 
 
 
مجددا کلید Nرا تایپ نمایید:
 
 
در این مرحله عدد 1 را تایپ کنید تا Parallels Plesk انتخاب شود و در مرحله ی بعد با فشردن کلید N  وارد مرحله  ی بعد شوید:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
با فشردن Y در این مرحله، اطلاعاتی در رابطه با نصب، آپگرید و دیگر مشکلات احتمالی پلسک به صورت help برای شما نمایش داده می شود:
 
 
 
 
 
 
در مرحله ی بعدی با تایپ عدد 3 نصب را از نوع full انتخاب می کنید و در مرحله ی بعد کلید N را جهت وارد شدن به مرحله ی بعد انتخاب می کنید:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در این مرحله مجددا کلید N را تایپ کنید:
 
 
 
 
با تایپ کلید N  در این مرحله نصب پکیج آغاز می شود:
 
 
 
 
در صورت مواجه شدن با این صفحه، مراحل نصب با موفقیت انجام شده است.
 
 
 
 
 
پس از نصب امکان وارد شدن به کنترل پنل پلسک با هیچ یک از پورت های 8443 , 443 وجود ندارد لذا قبل از وارد شدن داخل کنترل پنل پلسک، کامندهای زیر را به ترتیب اجرا نمایید:
ابتدا برای غیرفعال کردن iptable دستور زیر را اجرا نمایید:  
 
 
 
 
 
 
 
 
با اجرای ruleهای زیر اجازه ی باز شدن پورت های 8443 و 443 برای فایروال صادر می شود:
 
 
 
 
 
تمام rule های اعمالی باید save شوند، در غیر اینصورت تمام rule ها پس از اولین reboot از بین خواهند رفت.
 

از آنجاییکه iptables firewall rules وقتی فعال است که در حال اجرا باشد، بنابراین برای اینکه این سرویس را به صورت دستی فعال نمایید،دستور زیر را اجرا نمایید:
 
 
 
 
 
پس از آن می توانید وارد کنترل پنل لاگین نمایید.
 

Add Feedback