نصب کنترل پنل Direct admin بر روی سرور مجازی لینوکس

مراحل نصب Direct Admin بر روی سرور مجازی لینوکس:
 
در ابتدا از طریق ssh و با user، root لاگین نمایید:
 
 
 
در ادامه کامندهای های زیر را به ترتیب و مطابق شکل اجرا نمایید:
برای دانلود در لینوکس لازم است پکیج wget را بر روی سیستم نصب باشد، اگر نصب نیست برای نصب از دستور زیر استفاده میکنیم:
توجه: قبل از آن در صورتیکه در مسیری جز root  قرار دارید، از دستور cd برای تغییر مسیر به root  استفاده نمایید:
 
 
 
سپس با دستور chmod به صورت زیر دسترسی برای اجرای فایل را صادر می کنید:
 
 
در مرحله ی بعد جهت نصب ، دستور زیر را اجرا نمایید:
 
 
 
جهت تایید نصب پیش نیازها،کلید y را  تایپ نمایید:
 
 
 
در این مرحله client ID ، Licence ID و Host name را به ترتیب وارد نمایید:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Add Feedback