تعریف کانکشن استرینگ برای دیتابیس MSSQL

از کانکشن استرسنگ جهت اتصال دیتابیس به وب سایت استفاده می شود. جهت تعریف کانکشن استرینگ در هاست های ویندوزی با کنترل پنل پلسک می توانید از دو روش زیر استفاده کنید: 
ابتدا فرمت صحیح کانکشن استرینگ خود را  از وب سایت connectionstrings.com  جستجو کنید.معمولا فرمت استاندارد به صورت زیر می باشد. 
;Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User Id=myUsername
;Password=myPassword
1- ابتدا یک پایگاه داده ms sql در دیتابیس های خود ایجاد کنید سپس جهت اتصال به این پایگاه داده کانکشن استرینگ خود را در فایل web.config کپی کنید. مسیر و ای پی سرور خود را جایگزین myServerAddress کنید . نام دیتابیس ایجاد شده را جایگزین myDataBase کنید و نام کاربری و پسورد دیتابیس خود را به ترتیب جایگزین myUsername و myPassword کنید.
در صورت درست وارد کردن تمام موارد ، دیتابیس به سایت شما متصل خواهد شد.
 
2-  جهت ایجاد Connection string نیز می توانید آن را در بخش asp.net setting  اضافه کنید. مطابق تصویر زیر : 
 
 
 
در فیلد مقابل localSQlserver کانکشن استرینگ خود را کپی کنید .
بجایی localSQlserver می توانید نام کانکشن استرینگ خود را وارد کنید.
می توانید چندین کانکشن استرینگ برروی یک هاست ایجاد کنید برای  این منظور برروی لینک add Connection string کلیک کنید فیلد جدید جهت اضافه کردن کانکشن استرینگ جدید در اختیار شما قرار داده خواهد شد 

Add Feedback