این عمل همانند دامین الیاس میباشد فقط نام ان در هاست هایی با کنترل پنل سی پنل ، پارک دامین میباشد.
در اینجا مثالی برای پارک دامین را میتوانید مطالعه نمایید:
فرض کنید شما مقداری فضای اینترنتی خریده اید و آدرس دامین سایت شما company.com می باشد. پس از مدتی تصمیم می گیرید که سایت شما با آدرس company.net نیز قابل دسترس باشد.
برای این کار شما ابتدا باید دامنه دوم (company.net) را ثبت کنید و سپس آن را به فضای هاست خود متصل کنید. یعنی یک فضا و چندین دامین داشته باشید.
به این کار پارک کردن دومین می گویند.

Add Feedback