تغییر ورژن php در cpanel

 
جهت تغییر ورژن php ابتدا به کنترل پنل لاگین کنید.
 و در بخش Software بر روی گزینه ی MultiPHP Manager کلیک نمایید.
 
 
 
 
و در پنجره ی ظاهر شده دامنه ی مورد نظر را انتخاب و در بخش php version ورژن مورد نیاز را انتخاب و Apply کنید که تنظیمات اعمال شود.
 

Add Feedback