علت معلق شدن دامینهای بین المللی چیست و در صورت بروز چنین حالتی چه اقدامی باید انجام داد؟

از ابتداي ژانويه 2014 برابر با 13 بهمن ماه 1392 ، آيکان (شرکت اينترنتي براي نامها و شماره‌هاي واگذار شده) به تمام ثبت کننده هاي معتبر خود دستور داده است ، اطلاعات تماس موجود در اطلاعات مالکيت دامنه (whois) را براي تمام دامنه هايي که جديد ثبت مي شوند و دامنه هايي که اطلاعات تماس موجود در اطلاعات مالکيت دامنه (whois) خود را تغيير مي دهند بررسي و تاييد کنند.
 
بر اين اساس يک ايميل حاوي لينک تاييد آدرس ايميل براي صاحبان دامنه ارسال مي شود که لازم است تا قبل از تاريخ مشخص شده در ايميل

بر روي لينک تاييد آدرس ايميل کليک کنند در غير اينصورت دامنه تا زماني که آدرس ايميل تاييد شود به حالت تعليق رفته و غير فعال خواهد شد.
 

لازم به ذکر است در اين ايميل فقط يک لينک براي تاييد آدرس ايميل وجود دارد و هيچگونه اطلاعاتي از شما درخواست نمي شود.

Add Feedback