Import و export کردن دیتابیس در phpmyadmin

در سی پنل می توانید از دیتابیس My SQL استفاده کنید. در صورتی که  دیتابیس را قبلا روی سیتم لوکال خود ایجاد کرده اید می توانید با استفاده از import، اطلاعات خود را در دیتابیس ریستور کنید . برای این منظور ابتدا باید دیتابیس خود را از بخش databases ایجاد کنید(جهت مشاهد مراحل ایجاد دیتابیس اینجا را کلیک کنید )
نکته : در سی پنل لاگین به phpmyadmin خودکار میباشد و نیازی به وارد کردن اطلاعات ورود به دیتابیس نمیباشد
 
 import کردن دیتابیس در phpmyadmin
وارد پنل خود شوید و از قسمت Databases روی گزینه phpMyAdmin کلیک نمایید
پس از ورود به phpmyadmin از سمت چپ صفحه ابتدا دیتابیس خود را انتخاب نمایید.
سپس روی گزینه import کلیک کنید و در قسمت Browse your computer فایل دیتابیس مورد نظر را انتخاب کنید.
 
قسمت Character set of the file را روی utf-8 قرار دهید و روی گزینه Go کلیک نمایید.
 export کردن دیتابیس در  : phpmyadmin
بعد از ورود به phpmyadmin  از سمت چپ صفحه ابتدا دیتابیس خود را انتخاب نمایید
پس از کلیک روی دیتابیس مورد نظرتان  بالای صفحه روی گزینه Export کلیک نمایید
 
Export Method :
به دو روش Quick  و Custom میباشد. در روش Quick از تمامی جداول دیتابیس خروجی می گیرید و در روش Custom می توانید فقط از جداول مورد نیاز خود خروجی بگیرید.
Format آن را SQL انتخاب کنید و روی گزینه Go کلیک نمایید وسپس فایل را دانلود کنید.
 

Add Feedback