برای اینکه بتوان با استفاده از نرم افزار  MS Outlook 2016 ایمیل ها را دریافت یا ارسال نمود باید تنظیمات زیر برای هر صندوق پستی انجام شده باشد :
نرم افزار MS Outlook را اجرا نمایید.
سپس Next را انتخاب نمایید و در مرحله بعدی گزینه Add Account را انتخاب نمایید.
  • اگر قسمت email account  را انتخاب کنید فیلد ها باید به صورت زیر وارد شوند:
نام فیلد
توضیحات
Your name:
نام مورد نظر شما که مایل هستید مشاهده شود
Email address:
ادرس ایمیل شما
Password:
پسورد ایمیل شما
Retry password:
تکرار پسورد ایمیل شما
 
 
  • اگر گزینه manual setup or additional server types  را انتخاب نمایید نیاز است به صورت زیر عمل نمایید:
در صفحه باز شده گزینه Manual Setup or additional server types را انتخاب نمایید و بر روی دکمه Next کلیک نمایید.
گزینه POP or IMAP را انتخاب کرده و بر روی دکمه Next کلیک نمایید.
موارد زیر را وارد نمایید:
      بخش User Information :
              هر نامی که دوست دارید (نام خود، نام مستعار یا نام شرکت) را در مقابل Your Name وارد کنید.
              آدرس کامل ایمیلی که می خواهید دریافت و ارسال کنید را مقابل Email Address وارد کنید.
دقت داشته باشید قبلا ادرس ایمیل باید ایجاد شده باشد و پسورد آن نیز صحیح باشد.
      بخش Server Information :
                در مقابل قسمتهای incoming mail server و outgoing mail server مقدار mail.yourdomain.com را وارد کنید به جایyourdomain.com نام دامین خود را وارد نمایید.
       بخش Log on Information :
                 آدرس کامل ایمیلی که می خواهید دریافت و ارسال نمایید را در مقابل User Name وارد کنید.
                 رمز عبور صندوق پستی را در مقابل Password وارد کنید.
بر روی دکمه More Settings کلیک نمایید.
 
بر روی برگه Outgoing Server کلیک نمایید.
گزینه My Outgoing Server Requires Authentication را تیک بزنید.
به قسمت Advance  رفته و از صحیح وارد شدن پورت ها اطمینان حاصل نمایید.
پورت smtp به صورت پیش فرض 25 میباشد اما میتوانید از پورت 587 نیز استفاده کنید.
پورت POP3 110 و پورت IMAP 143 میباشد.
اگر بخواهید ایمیل هایی که در outlook خود دریافت میکنید از هاست و یاemail box شما حذف شود نیاز است به قسمت delivery  رفته و گزینه leave a copy of messages on the server  را انتخاب نمایید.
بر روی دکمه OK کلیک نمایید.
در پایان بر روی دکمه Finish کلیک نمایید.
 

Add Feedback