تنظیمات ایمیل بر روی outlook در تلفن همراه

تنظیمات ایمیل بر روی outlook در تلفن همراه :
 
ابتدا برنامه outlook را باز نمایید.
اگر اولین اکانت outlook شما است برنامه شما به صورت زیر باز می شود و نیاز است در این صفحه آدرس ایمیل خود را وارد نمایید:
 
 
 
سپس add account  را انتخاب کنید.
در این صفحه شما نوع اکانت خود را مشخص کنید و در صورتی که اکانت ایمیل تحت نام هاست شما است IMAP را انتخاب کنید:
 
 
در قسمت بعدی، فیلد ها باید به صورت زیر وارد شوند:
 
Email Address (ادرس ایمیل شما)
Password(پسورد ایمیل شما)
Display name(نام نمایشی مورد نظر شما)
Description(شرح مختصری برای ایمیل مورد نظر)
 
 
در پایان sign in  را انتخاب نمایید .
نکته:
سپس از شما سوال می شود آیا مایل هستید اکانت دیگری اضافه کنید یا خیر،در صورتی که مایل به اضافه کردن اکانت دیگری نیستید Maybe later  را انتخاب نمایید.
 
 
 
 

Add Feedback