نصب گواهینامه ssl  بر روی iis8  ( ویندوز سرور 2012 ) :
 
1. فایل zip که حاوی گواهینامه شما است را باز و فایلی با نام domainname.cer  را بر روی دسکتاپ سرور خود ذخیره نمایید .
 
2. از منوی start  گزینه IIS  (internet information services  ) را انتخاب نمایید .
 
3 . بر روی نام سرور خود کلیک نمایید.
 
4. از منو وسط، در بخشsecurity  بر روی گزینهserver certificates  دوبار کلیک نمایید.
 
 
5. سپس از منو action  در سمت راست صفحه بر روی گزینه Complete Certificate Request کلیک نمایید، در این قسمت ویزارد گواهینامه باز می شود.
 
 
6. سپس در بخش fila name containing the certification authority’s response، فایل مرتبط با domainname.cer  را جستجو کرده و وارد نمایید. در بخش دوم شما باید یک friendly name وارد نمایید که این بخش جزء گواهینامه شما نیست  اما توسط مدیر سرور برای شناسایی گواهینامه استفاده می شود "بهتر است نام دامنه برای این بخش وارد شود " و سپس ا certificate store  گزینه personal را انتخاب نمایید .
 
 
7. بر روی ok کلیک نمایید تا گواهینامه بر روی سرور نصب شود.
 
8. پس از آن که گواهینامه با موفقیت بر روی سرور نصب شود، در مرحله بعدی باید گواهینامه را به وب سایت هایی که از IIS  استفاده می کنند تخصیص دهید .
 
9. از منو connection  در سمت چپ در پنجره  IIS  نام سروری که گواهینامه را روی آن نصب کردید انتخاب نمایید .
 
10. در بخش  sites  نام دامنه ای که مایلید ssl  بر روی آن فعال شود را انتخاب نمایید .
 
11. سپس از منو action  در سمت راست در بخش edit site  بر روی گزینه  Bindings کلیک نمایید تا پنجره Site Bindings  باز شود .
 
 
12. از پنجره ای که باز می شود بر روی گزینه  Add کلیک نمایید تا پنجره Add Site Binding باز شود .
 
 
13. در پنجره ای که باز می شود، در بخش  type  مقدار  Https  را انتخاب نمایید، در بخش IP address باید ip  وب سایت شما وارد شود یا آن را بر روی All Unassigned  قرار دهید و در بخش port  هم 443  را وارد نمایید . در بخش  SSL certificate  نام گواهینامه ای که در بخش 7 تعریف کرده اید را وارد نمایید و سپس گزینه  ok  را بزنید .
 
 
14. در این صفحه بایندینگ اضافه شده را مشاهده می کنید می توانید بر روی close  کلیک نمایید .
 
 
15. در حال حاضر گواهینامه شما نصب شده است .
 
 
 

Add Feedback