نحوه ایجاد hotlink protection در Cpanel به چه صورت می باشد؟

زمانی که شخصی محتوای سایت شما را در سایت دیگری جاسازی کند و از پهنای باند شما برای استفاده از آن فایل استفاده کند hotlink کرده است. اگر شما نمیخواهید hotlink داشته باشید میتوانید از قسمت hotlink protection درCpanel  استفاده کنید.
نکته: اگر مایل هستید hotlink را فعال کنید در انتخاب نام سایت دقت نمایید. به عنوان مثال اگر برای یک ساب دامین است تنها ساب دامین خاص مورد استفاده را انتخاب نمایید.
برای فعال کردنhotlink protection  مراحل زیر را انجام دهید:
وارد کنترل پنل هاست خود شوید.
از قسمت security گزینه hotlink protection را انتخاب کنید.
در صفحه باز شده در قسمت URLs to allow access لینک هایی که اجازه دسترسی به سایت شما دارند از جمله نام دامین خود را وارد کنید.
در قسمت Block direct access for the following extensions (comma-separated) پسوندهای مورد نظر خود که مایل هستید از انها محافظت کنید را وارد کنید. هنگامی که شما نوع فایل های مورد نظر را مسدود می کنید، این نوع فایل ها را دیگر نمیتوانند از وب سایت شما دریافت کنند.
اگر گزینه Allow direct requests (for example, when you enter the URL of an image in a browser). را انتخاب کنید، به کاربران در صورتی که لینک محتوای سایت شما را به صورت مستقیم با وارد کردن ادرس در مرورگر خود باز کنند اجازه میدهید که فایل مورد نظر باز شود.
با انتخاب Redirect the request to the following URL مشخص میکنید که اگر کاربر با دسترسی مستقیم به ادرس مورد نظر اجازه دانلود نداشت به چه لینکی هدایت شود.
در پایان Submit  نمایید.
برای فعال کردن hotlink protection گزینه enable را انتخاب نمایید و برای غیرفعال کردن گزینه disable را انتخاب نمایید.
 

Add Feedback