ریدایرکت http به https در پلسک

SSL
ریدایرکت، به تغییر مسیر یک آدرس به آدرس دیگر گفته می شود. به صورتی که شما پس از تغییر در آدرس یک صفحه در وب سایت و یا کل وب سایتتان نیاز دارید ترافیک کلی آدرس قبلی به آدرس جدید منتقل شوند.
یکی از عواملی که شما نیاز به ریدایرکت کردن آدرس وب سایتتان دارید، پس از خرید SSL است؛ عموما بعد از خرید SSL و نصب آن شما نیاز دارید تنظیماتی را انجام دهید تا پس از وارد کردن آدرس وب سایت شما به هر شکل به صورت https نمایش داده شود.
برای انجام این کار موارد زیر را انجام دهید.
  •  ابتدا وارد کنترل پنل هاست خود شوید.
  • به بخش File Manager هاست خود بروید.
  •  در این بخش در صورتی که فایل web.config موجود است آن را با ادیتور پلسک باز نمایید.
  •  کد زیر را قبل از تگ <Rules/>  کپی کنید.
<rule name=”HTTP to HTTPS redirect” stopProcessing=”true”>
<match url=”(.*)” />
<conditions>
<add input=”{HTTPS}” pattern=”off” ignoreCase=”true” />
</conditions>
<action type=”Redirect” redirectType=”Permanent” url=”https://{HTTP_HOST}/{R:1}” />
</rule>
توجه داشته باشید که این کد بدون تغییر باید در فایل web.config قرار گیرد.
در صورتی که در پوشه اصلی وب سایتتان فایل web.config وجود نداشت یک فایل با نام web.config ایجاد کنید و کدهای زیر را در آن کپی کرده و آن را ذخیره نمایید.
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name=”HTTP to HTTPS redirect” stopProcessing=”true”>
<match url=”(.*)” />
<conditions>
<add input=”{HTTPS}” pattern=”off” ignoreCase=”true” />
</conditions>
<action type=”Redirect” redirectType=”Permanent” url=”https://{HTTP_HOST}/{R:1}” />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>
در انتها گزینه ی Ok را کلیک کنید و در این مرحله تنظیمات مورد نظر انجام شده است و وب سایت شما با https نمایش داده می شود
 
تذکر:
  • قبل از تغییر در فایل web.config از صحت نصب SSL خود بر روی وب سایت اطمینان حاصل نمایید.
  • قبل از انجام مراحل گفته شده، یک نسخه بک آپ از فایل web.config تهیه نمایید.
 

Add Feedback