چگونه از طریق محیط گرافیکی پلسک، components نصب و یا غیر فعال کنم؟

نکته: ابتدا مطمئن شوید که پورت 8447 بر روی سرور شما باز باشد.
وارد کنترل پنل مدیریتی پلسک خود شوید، به قسمت Tools and Settings رفته، Updates and Upgrades  را انتخاب نمایید.
 
 
در صفحه باز شده Add/Remove Components را انتخاب نمایید.
 
 
آیکن کنار یک کامپوننت نشان میدهد که کامپوننت مورد نظر در چه وضعیتی قرار دارد.
آیکن  نشان دهنده این است که کامپوننت نصب شده است.
آیکن نشان دهنده عدم نصب کامپوننت است.
آیکن  نشان دهنده این است که این کامپوننت زیر مجموعه هایی دارد،یک یا چند مورد از زیر مجموعه های کامپوننت مورد نظر نصب نشده است. اگر یک کامپوننت با تمام زیر مجموعه ها نصب باشد با آیکن نشان داده میشود و اگر به صورت کامل نصب نشده باشد با آیکن  نشان داده میشود.
آیکن  به معنی این است که آپدیت و یا به روز رسانی کامپوننت مورد نظر ارائه شده است و میتوانید به روز رسانی کنید.
کامپوننت هایی که مایل هستید پشتیبانی شوند را انتخاب نمایید و سپس بر روی دکمه Continue کلیک نمایید و منتظر باشید تا نصب تکمیل شود. اگر در این مرحله منصرف شدید میتوانید Cancel را انتخاب نمایید.

Add Feedback