کدام برنامه webmail را در Cpanel انتخاب کنم؟

Cpanel سه برنامه استاندارد برای پست الکترونیکی شما در نظر گرفته است:
 Hordeو Roundcubeو  SquirrelMail
مقایسه سه برنامه کاربردی Webmail به صورت کوتاه به شرح زیر است،اگر اطلاعات بیشتری در این زمینه نیاز دارید میتوانید به وب سایت برنامه مورد نظر مراجعه کنید.
 
نوع رابط
رابط سه پنجره
دارای رابط گرافیکی برای موبایل
رابط سه پنجره
 
رابط دو پنجره
ویژگی های ترکیبی
Attachments
HTML composition
Spell check
Attachments
HTML composition
Spell check
Attachments
Text-only composition
 
ویژگی های سازمانی
 • استفاده از فولدر
 • امکان فیلتر کردن ایمیل ها
 • Flag کردن و یا نشانه دار کردن ایمیل
 • جستجوی ایمیل
 • نمای مکالمه موضوعی
 • امکان Drag and Drap
 • استفاده از فولدر
 • Flag کردن و یا نشانه دار کردن ایمیل
 • جستجوی ایمیل
 • نمای مکالمه موضوعی
 • استفاده از فولدر
 • Flag کردن و یا نشانه دار کردن ایمیل
 • جستجوی ایمیل
 • نمای مکالمه موضوعی
ویژگی های اضافی
 • دفترچه آدرس
 • تقویم
 • فهرست وظیفه یا لیست کار
 • یادآور رویداد
 • اخبار
 • یادداشت
 • دفترچه آدرس
 • مدیران سیستم می توانند از افزونه ها برای اضافه کردن ویژگی های سفارشی استفاده کنند.
 • دفترچه آدرس
 
توصیه شده برای
برای کاربرانی که به یک محیط کامل از ویژگی ها نیاز دارند، توصیه میشود.
برای کاربرانی که به یک محیط مناسب با برخی از ویژگی های اضافه نیاز دارند، توصیه میشود.
برای کاربرانی که به یک محیط ساده برای ارسال و دریافت ایمیل نیاز دارند، پیشنهاد میشود.
 
 

Add Feedback