اگر مایل هستید هاستی را از داخل نمایندگی خود به صورت کامل حذف کنید، وارد نمایندگی خود شوید سپس از Multi Account Functions گزینه Terminate Accounts را انتخاب نمایید.
WHM >> Home >> Multi Account Functions >> Terminate Accounts
 
دقت داشته باشید: در هنگام حذف هاست، امکان لغو وجود ندارد و پس از تایید برای حذف هاست، حذف خواهد شد.
با حذف یک هاست، بکاپ هایی که توسط سرور گرفته شده و در سرور ذخیره شده است حذف نمیشود.
توصیه میشود قبل از حذف هاست full  بکاپ تهیه نمایید و در سیستم لوکال خود ذخیره نمایید.
 
 
اگر میخواهید تنها سایت های suspend  شده را مشاهده کنید گزینه Show only suspended accounts را انتخاب نمایید.
اگر میخواهید dns zone  های هاست از روی سرور شما حذف نشود گزینه Keep DNS Zone را انتخاب نمایید.(این مورد توصیه نمیشود زیرا در صورتی که بخواهید هاست را مجدد ایجاد کنید dns zone های هاست بر روی سرور میباشد و نیاز است از مدیر سرور بخواهید برای شما حذف کنند تا هاست مورد نظر را ایجاد نمایید.)
در قسمتsearch  ، نام سایت مورد نظر را جستجو کنید.
سپس  هاست مورد نظر را انتخاب و بر روی گزینهremove  کلیک نمایید.
در آخر بر روی yes, remove this account کلیک نمایید و منتظر باشید تا هاست حذف شود.
 
 
در این مرحله اگر از حذف هاست منصرف شدید بر روی Cancel  کلیک نمایید.

Add Feedback