فعال سازی ماژول و extension در Cpanel

PHP Selector به شما این امکان را می دهد که به طور پیش فرض نسخه PHP و ماژول هایی که در اختیار کاربر قرار می گیرند را انتخاب کنید.
جهت تغییر ورژن  php وانتخاب ماژول و یا Extension های مورد نیاز ابتدا به کنترل پنل لاگین کنید.
و در بخش Software بر روی گزینه ی Select PHP Version کلیک نمایید.
در قسمت PHP Version ورژن  PHPمورد نیاز خود را انتخاب نمایید.
سپس در قسمتی که برای شما باز میشود میتوانید ماژول و extension های مورد نظر را انتخاب و سپس با کلیک بر روی دکمه Save ذخیره نمایید.
دقت داشته باشید اگرphp version بر روی native قرار دهید نمیتوانید تغییرات مورد نظر را اعمال کنید.

Add Feedback