مشاهده ی اکانت های پر مصرف در نمایندگی پلسک

ابتدا به اکانت ریسلری لاگین نمایید.
 
 
 
مطابق با تصویر سپس در بخش Home کنترل پنل بر روی گزینه ی View detailed resource usage  را انتخاب نمایید تا پنجره ی جدید نمایان شود.
 
 
سپس پنجره ی زیر مشاهده می شود که جزئیات مختصری در رابطه با همه ی اکانت ها مشاهده می شود.برای بررسی فضا و پهنای باند استفاده شده ی هر اکانت مطابق با تصویر زیر بر روی Full Report کلیک نمایید.
 
 
پس از انتخاب Full Report می توانید فضا و پهنای باند همه ی اکانت ها را مشاهده نمایید.
 

Add Feedback