فعال کردن Advanced Zone Editor در cpanel

ابتدا به کنترل پنل هاست لاگین شوید.
 
 
پس از لاگین گزینه ی Feature Manager را در بخش search کنترل پنل جستجو نمایید تا پنجره ی زیر مشاهده شود.
 
 
در بخش Manage feature List نام دامنه ی مورد نظر انتخاب شود و سپس دکمه ی Edit کلیک شود تا پنجره ی زیر نمایان شود.
 
 
گزینه ی Advanced Zone Editor را انتخاب و سپس دکمه ی Save را کلیک نمایید.
با فعال کردن این گزینه ی می توانید در بخش Domains در cpanel این گزینه را مشاهده نمایید.
 

Add Feedback