قوانین و مقررات تعریف ایمیل پشتیبان

برای جلوگیری از بروز هر نوع مشکلی در آینده لطفا قبل از انجام این مورد شرایط و مقررات زیر را مطالعه نمایید.
 
  1.  پشتیبان معرفی شده باید درسیستم پویاسازان عضو شود.
  2. بعد از معرفی ایمیل پشتیبان ، تایید شماره تلفن و ایمیل پشتیبان توسط کارشناسان پویاسازان انجام می شود .
  3. تنها دو ایمیل معرفی شده در پرتال کاربری ، امکان پیگیری موارد مرتبط با سرویس خریداری شده را دارند.
  4. کلیه ی خبر نامه ها ، اخطار و اطلاع رسانی ها پیرامون خدمات مرتبط با سرویس ، تنها برای صاحب اصلی سرویس ارسال خواهد شد.
  5. پیگیری تمامی موارد مرتبط با سرویس خریداری شده به جز ریست هاست ، توسط پشتیبان معرفی شده در پرتال کاربران امکان پذیر است.(ریست اطلاعات کنترل پنل و غیر فعال کردن و حذف و تغییر نوع سرویس)
  6. تمدید ، انتقال و تغییر نام  سرویس فقط با حساب اصلی امکان پذیر است .
  7. سرویس خریداری شده تنها تحت مالکیت صاحب اصلی آن است و شخص پشتیبان حق مالکیتی بر روی آن ندارد .
  8. دقت داشته باشید با معرفی پشتیبان ، مسئولیت اعمال کلیه تغییرات توسط پشتیبان  در سرویس، توسط صاحب اصلی پذیرفته شده است بنابراین شرکت هیچ گونه مسئولیت پیراموان این مورد نمی پذیرد  .

Add Feedback