ایجاد ساب دامین در کلودفلر (CloudFlare)

ایجاد ساب دامین در کلودفلر
جهت ایجاد ساب دامین در کنترل پنل کلود فلر از مسیر زیر اقدام نمایید.
وارد کاربری خود در کلودفلر شوید.
پس از وارد شدن در بالا سمت چپ روی گزینه ی DNS کلیک کنید.
 
 
در قسمت Add Record گزینه ی اول را روی CNAME قرار داده و در قسمت Name، نام ساب دامنه را وارد کرده و در قسمت Domain name نام دامنه ی خود را وارد و سپس روی گزینه ی Add Record کلیک نمایید.
 
پس از انجام مراحل فوق ساب دامنه ی شما در کلود فلر ایجاد شده است.
 

Add Feedback