ایجاد تیکت برای کارشناسان پویاسازان

مطابق تصویر زیر,گزینه ی پشتیبانی در سایت پویاسازان را  انتخاب نمایید.
 
 
در صفحه ای که ظاهر می شود لاگین نمایید.
 
 
نکته:
 
در صورتی که در این بخش لاگین نشوید قادر به مشاهده ی پاسخ کارشناسان به تیکت خود در این بخش نیستید و میبایست ایمیل خود را جهت مشاهده ی پاسخ بررسی نمایید.
 
پس از لاگین به این بحش گزینه ی تیکت  ها و سپس آغاز تیکت را کلیک نمایید.پس از ان انتحاب نمایید که تیکت برای چه بخشی ارسال شود.
 
 
 
در این پنجره اطلاعات را وارد کنید سپس دکمه ی Submit Ticket را کلیک نمایید تا پیغام موفقیت آمیز را مشاهده نمایید.
دقت داشته باشید برای مشاهده ی پاسخ تیکت میبایست به همین مسیر مراجعه نمایید.

Add Feedback