مشاهده ی پهنای باند استفاده شده ی کاربران

ابتدا به کنترل پنل نمایندگی خود لاگین نمایید.
 
 
سپس گزینه ی View Bandwidth Usage را در بخش Account Information انتخاب نمایید.
 
 
پس از انتخاب این گزینه پنجره ای ظاهر می شود که لیست اکانت های ریسلری شما را نشان می دهد و می توانید یکسری مشخصه در رابطه با پهنای باند را مشاهده نمایید.
 
Xfer:این مشخصه پهنای باند مصرف شده ی کاربر را نشان می دهد.
Limit:محدودیت مصرفی پهنای باند اختصاص داده شده به اکانت را نشان می دهد.
Usage:درصد استفاده ی  پهنای باند توسط کاربر را مشخص می کند.
 
در صورتی که تمایل به ویرایش پهنای باند اختصاص داده شده دارید با کلیک بر روی دکمه  ویرایش اینکار امکان پذیر است.
 
 
پس از کلیک بر روی دکمه ی ویرایش پنجره ی زیر مشاهده می شود تا بتوانید پهنای باند را دستی تغییر دهید و یا حتی unlimited نمایید.
 
 

Add Feedback